PHẠM VI VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
  

BINHMINH ONLINE DATA SERVICES .INC (BMC ONLINE) cam kết thực hiện các thỏa thuận đã ký kết với khách hàng và đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể trong điều kiện hạ tầng mạng chung của VIỆT NAM.

Khách hàng sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi đã cam kết trong hợp đồng, được hướng dẫn đầy đủ các thủ tục về giấy tờ, được hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Vì đặc thù của dịch vụ liên quan đến nhiều đối tác vì vậy khách hàng phải cam kết chấp nhận và tuân thủ theo đúng các điểu khoản dịch vụ dưới đây.

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ TÀI KHOẢN DỊCH VỤ

Chúng tôi đảm bảo cho quý khách về tính riêng tư của cá nhân khi khai báo đăng ký dịch vụ, quý khách sẽ tự bảo quản các thông tin về tài khoản được cung cấp trong suốt thời gian sử dụng. Thông tin chỉ được thay đổi khi quý khách liên hệ trực tiếp với phòng quản lý dịch vụ thông qua số hiệu hợp đồng hoặc thông qua tài khoản Email khai báo khi đăng kí dịch vu.

2. TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây được gọi là "Nội Dung"), cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng qua hệ thống, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải chúng tôi, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội Dung mà bạn đăng tải, đăng, gửi qua thư điện tử hoặc truyền qua hệ thống. Chúng tôi không thể và không kiểm soát hoặc theo dõi Nội Dung được và, vì vậy, không thể và không bảo đảm về tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung đó.

A. Trách nhiệm của khách hàng 

•  Khách hàng tự chịu trách nhiệm về nội dung được lưu trữ trên máy chủ của BMC.

•  Khách hàng phải cung cấp thông tin liên lạc đầy đủ khi đăng ký dịch vụ của BMC 

•  Khách hàng chịu trách nhiệm về việc vi phạm quy định sử dụng ngay cả khi các vi phạm đó được thực hiện bởi bạn bè, gia đình, nhân viên hay người xem tác động đến.

•  Khách hàng không được phép sử dụng tài khoản riêng để truy cập vào những tài khoản khác hoặc truy cập bất hợp pháp vào máy chủ.

B. Những hành động dưới đây đi trái với quy định về dịch vụ.

(a). tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc cung cấp hoặc truyền tải bất kỳ Nội Dung nào bị coi là bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của những người khác, lật đổ, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc trái với lợi ích công cộng, trật tự công cộng hoặc sự bình ổn quốc gia trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan;

(b). tải lên, phát tán các Nội Dung văn hóa phẩm đồi trụy.

(c). mạo nhận, hoặc khai man hoặc gian dối về việc bạn liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên hoặc nhân viên nào của nhà cung cấp dịch vụ.

(d). giả mạo thông tin trong phần đầu thư hoặc sửa đổi thông tin nhận dạng để che giấu và/hoặc tạo ra sự che giấu về nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải qua hệ thống;

(e). tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc cung cấp hoặc truyền tải bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không có quyền được truyền đi theo quy định của bất kỳ điều luật nào hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ);

(f). tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc cung cấp hoặc truyền tải bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào;

(g). tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc cung cấp hoặc truyền tải các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư linh tinh", "thư rác", "thư gửi hàng loạt", hoặc bất kỳ dạng quảng cáo nào khác, trừ ở những nơi (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các trang mua sắm) được dành riêng cho mục đích đó;

(h). tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc cung cấp hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;

(i). phá rối luồng thông tin liên lạc bình thường, của những người sử dụng khác , hoặc có hành động gây ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của những người sử dụng khác trong việc trao đổi thông tin trực tuyến.

(j). gây cản trở hoặc phá rối hệ thống hoặc hoặc các Kênh hoặc các máy chủ hoặc các mạng liên kết tới hệ thống, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với hệ thống hoặc áp dụng cho các Kênh;

(k). cố ý hoặc vô ý vi phạm các điều luật, đạo luật, sắc lệnh, quy chế, nội quy hoặc quy tắc, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, các quy định, quy tắc, thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn của bất kỳ cơ quan chức năng, cơ quan của chính phủ hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc các trung tâm giao dịch chứng khoán khác;

(l). "theo lén" hoặc quấy rối người khác;

(m). thu thập hoặc lưu giữ thông tin cá nhân về bất kỳ người sử dụng nào khác; hoặc

(n). có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên hệ thống hoặc ở nơi khác.

C. Những phần mềm không được sử dụng trên mạng của BMC.

•  Rapid Leech, và các phần miền tương tự

•  VBB SEO, và module tương tự

•  UltimateBBS

•  Ikonboard

•  IRC Egg Drops

•  Proxy Servers

•  nph-proxy

•  The Anonymizer

•  Soap mailers

•  Email Script  Collector

•  SafeLists

•  Shell Alternatives

3. THÔNG TIN CHUNG

Bản quy định này được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa Khách hàng với BMC khi đăng kí sử dụng dịch thông qua các hình thức bán hàng trực tiếp, bán hàng qua mạng, bán hàng qua điện thoại. Qui định sẽ điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ của Khách hàng, thay thế cho mọi thỏa thuận, xác nhận hoặc tuyên bố trước đó giữa Khách hàng và BMC liên quan đến Dịch Vụ.

Khách hàng cũng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung mà được áp dụng khi Khách hàng sử dụng hoặc mua các dịch vụ BMC, dịch vụ liên kết, nội dung bên thứ ba hoặc phần mềm bên thứ ba khác cung cấp thông qua BMC ( Bên thứ ba ở đây được hiểu là các đối tác cung cấp hạ tầng mạng, máy chủ, và phần mềm được phân phối qua BMC ).

Mối quan hệ giữa Khách hàng và BMC sẽ được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật Việt Nam.

Nếu khách hàng vi phạm 1 trong các trường hợp trên chúng tôi sẽ tạm ngưng dịch vụ mà không cần báo trước, trường hợp đặc biệt có thể bị truy tố theo pháp luật.