Dịch vụ Email tên miền riêng

 
PRIVATE EMAIL HOSTING SOLUTIONS

Chúng tôi cam kết tuân theo đúng tiêu chuẩn quốc tế về  kĩ thuật và xây dựng hạ tầng mạng vì vậy đảm bảo mọi thành viên khi tham gia dịch vụ đều được hưởng lợi ích chung với chất lượng tốt nhất, yên tâm khi triển khai dịch vụ Email mà không phải lo lắng về sự cố không gửi nhận được.
  Gói BM-EM10


 • Cước phí hàng tháng: 250,000 đ
 • Phí hàng năm: 3,000,000 đ
 • Dung lượng đĩa : 1GB
 • Lưu lượng: 50GB/tháng
 • Alias Domain 1
 • Subdomain: 0
 • Email Account: 10
 • Mailbox size: 100MB
 • Webmail: Yes
 • POP/IMAP:  Yes
 • AntiSpam: Yes
 • Anti Virus: Yes

 •  

    Gói BM-EM20


 • Cước phí hàng tháng: 400,000đ
 • Phí hàng năm: 4,800,000 đ
 • Dung lượng đĩa : 2GB
 • Lưu lượng: 100GB/tháng
 • Alias Domain 1
 • Subdomain: 0
 • Email Account: 20
 • Mailbox size: 100MB
 • Webmail: Yes
 • POP/IMAP:  Yes
 • AntiSpam: Yes
 • Anti Virus: Yes

 •   Gói BM-EM50


 • Cước phí hàng tháng: 750,000 đ
 • Phí hàng năm: 9,000,000 đ
 • Dung lượng đĩa : 5GB
 • Lưu lượng: 200GB/tháng
 • Alias Domain 1
 • Subdomain: 0
 • Email Account: 50
 • Mailbox size: 100MB
 • Webmail: Yes
 • POP/IMAP:  Yes
 • AntiSpam: Yes
 • Anti Virus: Yes

 •  

    Gói BM-EM100


 • Cước phí  tháng: 1,000,000 đ
 • Phí hàng năm: 12,000,000 đ
 • Dung lượng đĩa : 10GB
 • Lưu lượng: 400GB/tháng
 • Alias Domain 1
 • Subdomain: 0
 • Email Account: 100
 • Mailbox size: 500MB
 • Webmail: Yes
 • POP/IMAP:  Yes
 • AntiSpam: Yes
 • Anti Virus: Yes • *  Khách hàng dùng thêm 10GB lưu lượng trao đổi  sẽ được tính  100,000đ/tháng
  *  Khách hàng mở thêm block 5 account  sẽ được tính 150,000đ/tháng