Dịch vụ thuê máy chủ riêng

 
Mô tả
VNN S1
VNN S2
VNN S3
I. CƯỚC PHÍ DỊCH VỤ
 1. Phí cài đặt
 
miễn phí
 
 
miễn phí
 
miễn phí
 
 2. Phí hàng tháng
5,000,000 đ
6,000,000 đ
7,000,000 đ
II. MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ
 
 
 1. Chuẩn không gian
Rack 1U
Rack 1U
Rack 1U
 2. CPU

Intel QuadCore
E3-1230 v2

Intel QuadCore
2xE5-5620

Intel QuadCore
2x E5-2620 v2

 3. RAM
16 GB
16 GB
16GB
 4. HDD
1x 256GB SSD    (6Gbps)

1x 256GB SSD    (6Gbps)

1x 256GB SSD    (6Gbps)
 5. Bandwidth usage
Không hạn chế Không hạn chế Không hạn chế
 6. Internet nội địa
200Mbps
 7. Internet quốc tế
6Mbps
 8. Địa chỉ IP
01 IP
 9. Hỗ trợ kỹ thuật
24/7 Phone/Email
III. CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG (đ/tháng)
 1. Nâng BW 200Mbps 3,000,000
 2. Nâng BW 500Mbps 7,000,000
 3. Nâng BW 1Gbps
12,000,000
 4. Cáp back-end
1,000,000
 5. Thêm 01 địa chỉ IP
200,000
 6. Cài đặt lại máy chủ
500,000
IV. DỊCH VỤ QUẢN TRỊ MÁY CHỦ (đ/tháng)
 1. Dynamic Cache 1,000,000 [ Nâng hiệu suất CPU 200% ]
 2. Managed Firewall
3,000,000/tháng [ Chống DDOS, Botnet từ Layer 3 đến Layer 7 ]
V. NÂNG CẤP MÁY CHỦ (đ/tháng)
 1. Lắp thêm 8GB RAM
500,000
 2. Thêm 1 SSD 120GB
500,000
 3. Thêm 1 SSD 240GB 800,000
 4. Thêm 1 HDD 1TB 800,000
 5. Thanh toán trước
06 tháng / lần
 6. Hợp đồng tối thiểu 12 tháng

Hạ tầng mạng:  DATACENTER VDC ONLINE
Ghi chú: 
+ Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%)
.